Markdown for Devchecklists

Take a quick view about how to use markdown on Devchecklists. Access Github Repo.
tutorial; faq;
Checks are saved in your local storage

1. Dozwolona składnia markdown na Devchecklists:

 • Github usuwa białe znaki podczas kompilacji plików markdown. Aby utworzyć poprawny plik skorzystaj z nieprzetworzonej wersji tego pliku.
 • ## dla tytułów.
 • * [ ] składnia do stworzenia węzła głównego listy kontrolnej.
 • * [ ] składnia do stworzenia węzła drugiego poziomu listy kontrolnej.
 • * np. Składnia do stworzenia przykładu drugiego poziomu.
 • * np. Składnia do stworzenia przykładu trzeciego poziomu.
 • Składnia dla prostego fragmentu kodu Tutaj zamieść kod.
 • Składnia dla bloków kodu:
  # Blok kodu:
  To jest
  kawałek kodu
  w bloku
  

2. Składnie, których nie należy używać:

 • * [ ] lista kontrolna trzeciego poziomu.
 • ![Alt](/image.png "Obraz") grafiki.
 • Nagłówki inne niż ## Nagłówek 2:
  # Nagłówek 1
  ### Nagłówek 3
  #### Nagłówek 4
  ##### Nagłówek 5
  ###### Nagłówek 6 
  

Yay! You completed the checklist top to bottom!
Now spread the ❤︎ by thanking the author, making improvements or creating you own checklist!